SimMail 2010

Programmet som skapar roliga knäppa brev med hjälp av slumpen.


"Vadå? Jag får tillräckligt med email som det är, vad ska jag med detta till?", kanske du tänker nu. Men du får garanterat inte sådana här brev! Om du vill ha en rolig stund så prova SimMail 2010!

Ingen egentlig installation krävs. Kopiera bara den lilla exe-filen dit du vill (t.ex till skrivbordet) och sedan det är klart.

Sedan är det bara att starta programmet när du vill se några kul meddelanden. Programmet har inget att göra med riktiga email och ditt system förblir helt opåverkat.

Ladda ner

SimMail2010.exe (för Windows, 268kb)

(NET 2.0 krävs.)


Lek och experimentera

Meddelandena i SimMail tas fram med hjälp av orddefinitioner och meddelandemallar som sedan sätts ihop med hjälp av slumpen.

Det är inte så svårt att själv påverka innehållet i meddelandena. Inbyggt i SimMail finns nämligen en specialeditor med många hjälpmedel, samt en utförlig dokumentation.


Andra operativsystem och versioner

Online: SimMail 2011 Online
Amiga: SimMail V1.5
Commodore 8bit: Braindead V1.3
Online: Lyriktornet

Copyright(C) 2010 av Anders Persson
http://www.boray.se


Exempel på genererade meddelanden

Hej Anders!

När jag är på danskursen så kommer en pälsig kram från Edvin. Gör det så när du är på danskursen med?

Din vän
Högborg Qetis
Bäste Anders...

Vid korsvägen bor Bengt. Han är min kompis. Snart ska vi på match. Har din kompis någon hockeysnö? Det har min. Han tar med den på matchen...

Sedan ska vi försämra gröt vid rondellen. Det tar Några minuter. Pigorna vid rondellen blir nog förvånade.

Hans

Hej Anders!

Jag står på Liseberg. Kommer du? Ta med din registrerade partner. Han super töntigt... Jag står så länge.

Länge leve pigorna!
/Ullgot Snorlund
Hej igen!

Det känns konstigt när jag har pissat i en kruka. Jag vet inte varför. Detta händer när jag välter skyltar, och det skall jag göra idag.

Förresten så kan du få en hel fingerborg full med saft, men bara om du måste, så klart.

Kind regards,
Ullgot Snorlund
Men hej!

Vill du ha läder nu, Anders? Det finns på planen! Möt Ernst och dig på Liseberg den 3:e kl 17:00! Men om du är sen så ska jag spotta på din Mac för jag känner mig dum!

Yngve-Jonas
Jag välter i en glänta. Där super tre ekonomiska fetton. En är helt ball, en är vedervärdig, men ingen kan komma.
Tjenixen på dig!

Min TV fungerar inte alls! Det blir fel för mig. Du kan ju TV. Vad är fel? Ibland står följande:
ERROR -

Ibland är den varm också.

Johhny TV-coolingen...
Hej!

Jag heter Jonas och bor i Skogtid. Här bor inga dvärgar. De ropar på mig; "Jonas, kom och tillverka oss! Kan du raka oss, Jonas!". Det känns som görsvårt liksom...

Mvh
Jonas
Du Anders,

Sjunger Erik vid rondellen? Jag såg säkert det, Ölme Ylleman och de unga männen som virade in honom vid rondellen. Var konstigt ljud där. Usch! Han kanske avskyr det? Kanske skulle meddela en hemlig polis?

Mvh
Ola Ascool

Dokumentation

Följande dokument finns inbyggt i SimMail. Det kommer fram om man trycker på "Hjälp".


Installation

Det behövs ingen egentlig installation. Spara bara programmet där du vill ha det. Skrivbordet kan vara en bra plats, så att du lätt hittar programmet igen.

Om du vill så kan du associera .simmail-filer med programmet. Det gör du genom att dubbelklicka på en .simmail fil och sedan välja SimMail2010.exe att öppna dessa filer i fortsättningen. När du sedan dubbelklickar på en .simmail fil så startas den direkt utan att introtexten visas först.

 

Shareware?

Om du har roligt av programmet och vill ge mig något så kan du betala mig något genom PayPal till
- Det är inget tvång, men jag skulle bli väldigt glad då.

 

Editera Data

Breven tas fram med hjälp av mallar som du själv kan modifiera och spara, eller om du vill göra en helt ny datafil så går det också. Tryck på ”Editera Data” nere till höger för att komma in i editorn.

På höger sida i editorn är själva datafilen. Till vänster finns två listor på en massa nyckelord som du kan använda. Den översta listan är fasta kommandoord medan listan under är ord som är definierade i datafilen.

Filen är uppbyggd av ett antal orddefinitioner och ett antal meddelandemallar som använder de definierade orden.

Jag börjar med ett exempel på en orddefinition:
word jag du vi Erik Olof endword

Detta betyder att vi får nyckelordet ”jag”. Om man skriver nyckelordet inom ”<” och ”>”, alltså ”<jag>” i en meddelandemall, så betyder det att ”<jag>” kommer att bytas ut i meddelandet mot ett av orden i word-definitionen, alltså något av ”jag”, ”du”, ”vi”, ”Erik” eller ”Olof” beroende av slumpen. Om det t.ex står i meddelandet att ”<jag> äter gröt”, så kommer resultatet kunna bli ”Erik äter gröt” eller ”du äter gröt” eller ”jag äter gröt” etc.

Om man sedan gör ännu en orddefinition:
word gröt persika papper grodor jord endword

…och i mallen istället skriver ”<jag> äter <gröt>”  så kommer man få mycket större variation som t.ex ”Olof äter grodor” eller ”vi äter jord”.

Och på samma sätt kan man naturligtvis fortsätta om man vill och även byta ut ”äter”.

Själva mallarna för meddelandena gör man genom att skriva en mall mellan orden ”startmessage” och ”endmessage”. T.ex följande:

startmessage

Hej!

<jag> tittar på <gröt> och äter även <gröt>.

Mvh
Anders

endmessage

Nyckelord och kommandon finns som sagt i listor till vänster i editorn. När man dubbelklickar på ett ord i en lista så klistras det ordet in i texten. Om man bara klickar på ett ord i en av listorna så visas hjälp om det ordet i den lilla rutan som finns uppe till höger över texten. Det gäller även om man klickar på ord i själva texten. För nyckelord så visas alla ord som ingår i orddefinitionen. Om man sedan klickar på hjälprutan så förflyttas man till orddefinitionen i texten.

När du vill testa din datafil så trycker du på ”Testa” under texten.

Sedan kan du spara den från menyn. Innan du sparat filen för första gången, så existerar den bara virtuellt inne i detta program (ifall du undrar varför du inte hittar den). Om du bara väljer ”Spara” så kommer den att sparas som ”Data.simmail” i din dokumentmapp. Nästa gång du startar programmet så kommer denna datafil att laddas in. Du kan även spara och ladda som andra filnamn. Filerna kan även editeras med en vanlig texteditor .

Om du börjar en av dina meddelandemallar med ”testmessage” istället för ”startmessage”, så kommer endast detta meddelande att visas i SimMail. Detta är praktiskt när man skapar ett nytt meddelande och vill prova det. När man sedan är nöjd så byter man tillbaka till ”startmessage”.

 

Använda definierade ord på ett statiskt sätt

Normalt sett använder man ju nyckelorden inom ”<” och ”>”. Om man istället använder ”[” och ”]” så fungerar det på ett lite annat sätt. Om man t.ex skriver ”<hej> <hej>” i en meddelandemall så blir de två hej:en utbytta mot olika ord från orddefinitionen. Om man istället skriver ”[hej] [hej]” så kommer båda hej:en att bli utbytta mot ett och samma ord. Alltså, alla förekomster av [hej] i meddelandemallen kommer att bli utbytta av endast ETT slumpvis utvalt ord från orddefinitionen.

Detta är praktiskt om man vill göra ett brev som får mer sammanhang. T.ex

Startmessage

Hej!

Jag har en [sak] men den är <trasig>. Du som också har en [sak] och är expert på [sak]er kanske kan <hjälpa> mig?

Endmessage

Om man hade använt <sak> istället så hade brevet antagligen blivit mycket osammanhängande.

 

[User]

Det finns även en inbyggd special-orddefinition som heter [user]. Den byts alltid ut mot användarens inloggningsnamn i texten. På så sätt kan man adressera breven direkt till läsaren:

Startmessage

Hej [user]! Vad gör du?

endmessage

 

Stor bokstav

Det finns en inbyggd automatik som sätter stor bokstav efter följande tecken: ".", "!" och "?". Men ibland kan man vilja ha stor bokstav i början av ord vid andra tillfällen med. Då skriver man helt enkelt nyckelordet med stor bokstav i början av ordet, t.ex <Grattis> istället för <grattis>.  Detta fungerar enbart på första bokstaven i ordet, så t.ex <gRattis> förändrar inget.

 

Avancerad orduppbyggnad

När man definierar ett ord med word och endword, så är det möjligt att istället för fasta ord använda redan definierade ord inom ”<” och ”>”, som i detta exempel:

word helt ganska relativt endword
word bra ”<helt> bra” ”<helt> fånigt” ”<helt> uthärdligt” okej endword

När man sedan i en meddelandemall använder ordet <bra>,  så kan det bytas ut av t.ex ”helt fånigt”, ”relativt uthärdligt” eller ”okej” etc. På så sätt kan man få en större variation på orden.

VARNING! Observera att du behöver vara försiktig med rekursiva orddefinitioner. Om du t.ex gör orddefinitionen:
word loop ”<loop> <loop>” endword så kommer SimMail att låsa sig!

Notera! Om du skulle använda ordet ”bra” ovan på ett statiskt sätt, alltså [bra], så skulle bara halva ordet bli statiskt eftersom <helt> ändå skulle bytas ut mot olika ord. För att lösa detta kan man använda statiska ord även i orddefinitionen, alltså:

word bra ”[helt] bra” ”[helt] fånigt” ”[helt] uthärdligt” okej endword

 

Uppslagsdel / Lathund

SimMail huvudfönster

·         Nästa Brev – Generera nästa meddelande.

·         Till Klippbord – Kopiera hela meddelandet till klippbordet.

·         Editera Data – Öppnar Editorn. Markören sätts vid meddelandemallen för senast visade meddelande.

·         Hjälp – Visa denna text

Editorn

·         Uppdatera listan – Analyserar texten och lägger till alla nyckelord till listan.

·         Testa – Testar data i SimMails huvudfönster. (Om du inte trycker på testa utan bara tar fram huvudfönstret, så kommer ändringarna du precis gjort i editorn inte att komma med när breven genereras.)

·         Sök – Söker i texten efter den text som du skrivit in i den lilla rutan bredvid sökknappen. Du kan också trycka på Enter i rutan för att söka.

·         Meny:Ångra Allt – Återställ alla ändringar som gjorts sedan editorn öppnades.

·         Meny:Öppna – Öppna annan fil

·         Meny:Öppna standard-data – Ladda in ursprunglig datafil (som finns sparad internt inne i detta program)

·         Meny: Spara – Spara till nuvarande fil

·         Meny:Spara som – Spara till annan fil

·         Meny:Stäng Editor – Samma som att stänga med stängsningskrysset.

·         Klick på ord i övre listan till vänster eller på kommandoord i texten: Visa hjälp i hjälprutan om kommandoordet.

·         Klick på nyckelord i undre listan till vänster eller på nyckelord inom ”<” och ”>” i texten: Visa alla ord i hjälprutan som ingår i orddefinitionen.

·         Dubbelklick på ord i någon av listorna: Klistra in ordet i editorn vid markörens aktuella position.

·         Klick på hjälprutan: Om det är en orddefinition i rutan så tas du till den definitionen i editorn. Om det är hjälp om kommandoord i rutan så tas denna hjälptext fram i huvudfönstret.

Windows alla vanliga knapptryckningar för editering fungerar också, exempelvis Ctrl-C för att kopiera, Ctrl-V för att klistra in, Ctrl-A för att markera allt och Ctrl-Z för att ångra.

Kommando-ord

·         Word – Inleder en orddefinition.

·         Endword – Avslutar orddefinition. Exempel: word dag natt tid endword. Ordet <dag> kommer sedan slumpvis bytas ut mot dag, natt och tid.

·         Startmessage – Startar en meddelandemall.

·         Endmessage – Slut på en meddelandemall.

·         Testmessage – Om du använder denna istället för ”startmessage” så kommer enbart detta meddelande visas.

·         [user] – Ett statiskt ord som alltid byts ut mot användarens inloggningsnamn i texten. Exempel: Hej [user]!

 

 

Command Line Interface

Man kan köra SimMail från kommandotolken enligt följande mall:

SimMail2010 [toclipboard] [datafil]


Förklaringar och exempel:

SimMail2010 toclipboard
Endast ett meddelande kommer att genereras och det sparas till klippbordet, sedan avslutas programmet. SimMails fönster kommer inte att öppnas. Detta är till för att användas i script och från andra program. Använd SimMail på detta sätt och använd sedan något annat program som tar vara på meddelandet som genererats till klippbordet.

SimMail2010 Mindatafil.simmail
Simmail kommer att öppnas och ladda in data från den specificerade filen. Introtexten kommer att hoppas över så att det första genererade meddelandet visas direkt.

SimMail2010 Mindatafil.simmail toclipboard (eller SimMail2010 toclipboard Mindatafil.simmail)
Endast ett meddelande kommer att genereras till klippbordet från den specificerade datafilen.

 

Begränsningar

Maximalt antal meddelandemallar: 2000. Maximalt antal orddefinitioner: 2400. Maximalt antal ord i varje orddefinition: 1000

Med tanke på att min egen datafil bara fyller ca 5% av detta så hoppas jag att ingen ser detta som begränsande. Om du mot förmodan skulle vilja göra en större datafil så får du kontakta mig.

 

Historik

SimMail var från början ett Amigaprogram som jag gjorde 1995. Sedan har jag även gjort en version för 8-bitars Commodore-datorer som kallas ”Braindead”. Nu har turen äntligen kommit till Windows med den bästa versionen hittills. Det mesta av datafilen kommer från amigaversionen medan ”Lyriktornet” och ”Star Trek quotes” kommer från ”Braindead”. Windows SimMail 2010 bygger  på källkod från amigaversionen. Även om väldigt mycket är utbytt och utbyggt så finns fragment kvar från originalversionen.

Komplett historik:

Amiga SimMail

1.0                       First release (1995)

1.1                       SimMail klarar av midnatt.
Read skriver ut subject: samt slumpar lite bättre.
SimEMail.data innehåller nu även skolbrev.

1.2                       SimMail kompilerad mer optimalt.
Bonusprogram: Difference
Installations-scriptet utökat.
HB-färg-fix!!!

1.3                       Difference borttaget
HB-färgfix borttaget
Färgbug fixad

1.4                      Bugfix: Simmail upptäckte inte alltid att man dubbelklickade.

1.5                       980613: Fler brevtyper och ord.
Två nya options till kommandot read: "shell" och "nohead".
Bug fixad i ShowKeywords
(http://user.tninet.se/~hlw771b/amigastuff.html#simmail )

Datafilen innehöll 46 mallar, 85 nyckelord och totalt 816 ord i orddefinitionerna.

Braindead

1.0-1.2               2006?

1.3                       The next message is calculated while you are reading the last one. When it's time, it's printed all at once. This makes the program look faster.

When the next message is ready, you will see the timeout count down. By pressing a key, you will then get the next message right away.

By pressing "W", all the keywords from the data will be displayed and then the program will quit.

Auto-big-letters. If the text contains a ".", "!" or "?" then the next letter will automatically be big. For example "Yes! no!" will become "Yes! No!". This means you can have all your substitue words in lo-case and don't bother where in a sentence you put them. (Note that the example below still bothers about this when it shouldn't need to.)

Improved line breaks. (Can now break lines inside of substitutes).

New vocabularies: "Poesi" - Swedish poetry, (and Star Trek).                      

2006 (http://user.tninet.se/~pug510w/datormuseum/braindead.html )

Windows SimMail 2010

1.0                                   Feb-Mars 2010
Några av nyheterna är:

·      Integrerad specialeditor med många hjälpfunktioner och felsökningshjälp.

·      Möjligheten att använda ord statiskt.

·      Möjligt att använda användarens inloggningsnamn.

·      Möjlighet till rekursiva orddefinitioner.

·      Meddelandetyper slumpas med maximal variation.

·      Utbyggd datafil.

·      Möjlighet att påverka stor bokstav i meddelandemallar.

·      Inbyggt hjälpdokument och inbyggd virtuell datafil. Detta möjliggör en enfilsdistribution och i princip obefintlig installation.

 Copyright(C) 2010 av Anders Persson
Boray Software