Anders VIC20-spel

Här har jag nu samlat ihop alla VIC20-spel jag gjort! Det är 20 stycken från 1987 samt den svenska och engelska versionen av det nya Trillerispelet från 2002! (Samt paddles-musikspelet Julkonserten).

Ladda ner allihop: AndersVicSpel.zip (55k) v1.2 (1 Apr 2002, kl 14:15)

För att köra dem behöver du en VIC20 med 8K extraminne och diskdrive. En bra VIC20-emulator kan också duga om du inte har någon egen VIC.

VICE är en bra VIC20 emulator som även kan emulera C64, C128, PET och CBM2. Man kan ladda ner den på denna sida.

När du laddat ner och packat upp mina spel så startar du genom att ladda in filen "aa-start-meny". Då får du upp en meny som även visar information om varje spel. Om du kör en riktig vic gör du detta enklast med:
LOAD "AA*",8 (return)
RUN (return)

Om du kör emulatorn VICE gör du det enklast genom att i menyn "File" välja "Autostart disk/tape image..." och sedan välja filen "aa-start-meny".

Filen "6561-101.vpl.txt" (finns med i zip-arkivet) är till för att få bättre färger på emulatorn VICE. Välj den i menyn Settings/Video Settings.../Advanced. Kryssa i "External palette" och välj filen. Spara sedan inställningarna som standard. (Settings/Save current settings)

Fler bra länkar:
VIC20 program på ftp.funet.fi
iDOC VIC20 dokumentation m.m.
Annan bra sida med bland annat de två bästa VIC20-demos jag sett.

För att flytta filer mellan VIC20<->Amiga lödade jag ihop en Easy1541 kabel som gör att man kan använda 1541-diskdriven som en normal diskdrive till amigan. Väldigt smidigt! Tips: Ställ om driven till VIC20-hastighet (IECCmd "UI-"), så går det snabbare.


Tillbaka till
Anders' VIC20 Software