Fler hastighetstester

Här kommer nu lite fler hastighetstester mellan C128, C64, VIC20 och Amiga500plus:
Testnamn
samt beskrivning av testet.
C128 1Mhz/VIC-II
(sekunder)
C128 2MHz/VDC
(sekunder)
C64
(sekunder)
VIC20
(sekunder)
Amiga500plus
(sekunder)
Snabbaste dator i testet.
Tom FOR-loop
FOR T=1 to 10000 : NEXT
16.07 7.68 11.53 9,68 3,74 Amiga
Textutskrift/rullning 1
PRINT "(CLRSCR)TEXT OUTPUT/SCROLLING"
FOR T=1 to 600 : PRINT "TESTING OUTPUT...";:NEXT

VIC: 22x23 tecken, 8 färger
VIC-II: 40x25 tecken, 16 färger
VDC: 80x25 tecken, 16 färger
Amiga: 77x23 tecken, 4 färger
19,92 9.05 13,78 12,13 27,00 C128 2MHz
Textutskrift/rullning 2
PRINT "(CLRSCR)TEXT OUTPUT/SCROLLING2"
FOR T=1 to 600 : PRINT "TESTING OUTPUT..." : NEXT

VIC: 22x23 tecken, 8 färger
VIC-II: 40x25 tecken, 16 färger
VDC: 80x25 tecken, 16 färger
Amiga: 77x23 tecken, 4 färger
34.63 27.33 25.22 13,97 66,40
VIC20
Matematik
Y=34.23 : X=84.12
FOR T=1 to 500 : Y=X/1.02 : X=X*1.03 : J=(X+Y)*(X/Y) : NEXT
21.83 10.47 19.90 16.70 2,06 Amiga
Nummer och Arrayer
DIM O(500) : FOR T=0 TO 500 : O(T)=T : NEXT
FOR T=1 TO 499 : O(T)=O(T)+O(T-1)+O(T+1) : NEXT
13.57 6.5 11.03 9,27 3,24 Amiga
Stränghantering
E$=""
FOR T=1 TO 255 : E$=E$+CHR$(t) : NEXT
FOR T=1 TO 200 : R$=MID$(E$,T,50)+CHR$(T) : NEXT
FOR T=1 TO 200 : R$=RIGHT$(E$,T)+CHR$(T) : NEXT
11.60 5.57 6.98 5,82 3,18 Amiga
Linjer
VIC (128x128, 16 färger):
FOR T=1 TO 800
DRAW 2, RND(1)*1023, RND(1)*1023 TO RND(1)*1023, RND(1)*1023)
NEXT


Amiga (320x255, 16 färger)
FOR t=1 TO 800
LINE (RND*320, RND*255)-(RND*320, RND*255),1
NEXT
86.35 (41.16) n/a (86.35) n/a 53,32 9,28 Amiga
Loop i maskinkod
VIC:
7000 LDA #$30
7002 LDY #$FF
7004 LDX #$FF
7006 DEX
7007 BNE $7006
7009 DEY
700A BNE $7004
700C SBC #$1
700E BNE $7002
7010 RTS

Amiga:
move.b #$30,d0
loop3:
move.b #$FF,d1
loop2:
move.b #$FF,d2
loop1:
subq.b #$01,d2
bne loop1
subq.b #$01,d1
bne loop2
subq.b #$01,d0
bne loop3
rts
17.08 (Ca. 0,37 MIPS*) 8.30 (Ca. 0,76 MIPS* 17.08 (Ca. 0,37 MIPS*) 14,03

(Ca. 0,45 MIPS*)
7,44

(Ca. 0,84 MIPS*)
Amiga
C128 1Mhz/VIC-II
(sekunder)
C128 2MHz/VDC
(sekunder)
C64
(sekunder)
VIC20
(sekunder)
Amiga500plus
(sekunder)
Snabbaste dator.
Totalt: 221.05 116.06 191.05 134.92 122.34 C128 2MHz

Resultat
1. C128 2MHz(5,41% snabbare än Amiga)
2. Amiga 7MHz(10,28% snabbare än VIC20)
3. VIC20 1MHz(41,6% snabbare än C64)
4. C64 1MHz(15,7% snabbare än C128 1MHz)
5. C128 1MHz


128an kammar hem både första- och sistaplatsen! Tänk även på att om Amigan skulle körts i 16 färger istället för 4 så hade den antagligen hamnat sist! Tänk också på att Amiga500plus har något snabbare grafik än orginalet.

Tillbaka